Okres świąteczny dla wielu rodziców oznacza jedno – czas kupowania prezentów świątecznych dla dzieci, czyli czas kupowania zabawek dla dzieci. Spośród wielu sklepów zwykłych uwagę Klientów zyskują dobre sklepy internetowe z zabawkami. Zwykle sklepy te oferują wiele kategorii zabawek dla dziewczynek oraz chłopców, w podziale na poszczególne podkategorie zabawek. Oznacza to, że poza głównymi, najbardziej popularnymi zabawkami, klasycznie kojarzonym z daną płcią dziecka, są też zabawki, które są dobre zarówno dla dziewczynek jak i chłopców. Trzeba zresztą dodać, że klasyczny podział ulega co raz większemu rozmyciu, a granice zacieraniu zgodnie z duchem czasów. Oczywiście są jeszcze klasyczne ostoje np. zabawki dla chłopców takie jak pistolety, samochody i żołnierzyki, ale trzeba też uczciwie powiedzieć, że tego typu zabawki nie cieszą się już taką popularnością jak kiedyś. Współczesne zabawki są dużo bardziej rozbudowane i skomplikowane, spełniają też wiele funkcji dodatkowych. Przede wszystkim funkcje edukacyjne oraz interaktywne. DO tej grupy jaką są zabawki edukacyjne należy wiele zabawek, których zadaniem jest przede wszystkim rozwój wiedzy i zdolności dziecka. Są to najprostsze zabawki dla maluchów, uczące rozróżniać kształty, liczby, litery, ale także skomplikowane zabawki inżynieryjne dla nieco starszych dzieci z wieloma możliwościami aranżacji. Swoistą podgrupą zabawek edukacyjnych są zabawki interaktywne, które wymagają od dzieci współdziałania, czyli interakcji. Szczególnie istotne są to zabawki dla małych dzieci, uczące zależności przyczynowo skutkowych oraz rozwijające zdolności poznawcze dzieci.